Apie

Sveiki atvykę į ,,Inkarai” svetainę!

Šiandien mes gyvename visko pilname ir skubančiame pasaulyje, kuriame taip sunku ,,išgryninti“ savo jausmus ir mintis, taip lengva pasiklysti, ignoruoti tai, kas vyksta aplink, neieškoti atsakymų į labai svarbius klausimus ir tiesiog likti abejingu. ,,Anchorsaway“, arba ,,Inkarai“, yra vieta, kur mes keliame sunkius klausimus ir ieškome atsakymų, kur mes atrandame kažką, į ką galime stipriau įsikibti ir atsilaikyti prieš mus mėtantį pasaulį. Tai yra vieta, kurioje mes išmokstame kritiškai mąstyti.

Kas tai per programa? Ji skirta 18-26 metų jaunimui, kuris turi troškimą sužinoti daugiau apie krikščioniškąjį tikėjimą, augti dvasiškai, įgyti biblijinį suvokimą ir plėsti savo pasaulėžiūrą. Kodėl jaunimui? Todėl, kad Nancy atliktais tyrimais, bent jau Amerikoje, 90% krikščionių, įstojusių į universitetą, dar prieš baigdami universitetą nustoja tikėti. Tik 2-6% gali apginti savo tikėjimą susidūrę su kitokios pasaulėžiūros atstovu. Todėl, jos ypač reikia jaunimui! Ir tai tikrai nepaprasta dovana mūsų Lietuvos jaunimėliui!

Inkarų programa moko mus, kodėl mes tikime ir kaip mylėti Dievą bei aplinkius gyvenant tikėjimu. Tai yra puikus įrankis apginti savo tikėjimą, motyvacija jį tvirtinti ir inkaras, padedantis atsilaikyti prieš kitas pasaulėžiūras. Ši programa padeda rasti atsakymus į aktualiausius klausimus, palyginti krikščioniškąją pasaulėžiūrą su kitomis ir įgauti reikiamų žinių, kad galėtume skelbti evangeliją, bet svarbiausia daryti tai su meile ir nuolankumu. Apaštalas Petras mus moko: ,,Verčiau šventai sergėkite savo širdyse Viešpatį Kristų, visuomet pasirengę įtikinamai atsakyti kiekvienam klausiančiam apie jumyse gyvenančią viltį. Bet tai darykite švelniai ir atsargiai, turėdami gryną sąžinę, kad šmeižiantys jūsų gerą elgesį Kristuje liktų sugėdinti dėl to, už ką jus šmeižia.” (1 Pt 3, 15-16) Taigi, ši programa mums gali padėti tai įgyvendinti! Tik reikia žmonių, kurie apsiimtų ją mokyti. Jei jumyse kiltų noras šią programą pristatyti savo jaunimui, kreipkitės el.paštu: egle@earslt arba telf. 860052606