Programos turinys

1 pamoka: Kas yra krikščioniškoji pasaulėžiūra?

2 pamoka: Kokios yra penkios pasaulyje vyraujančios pažiūrų sistemos?

3 pamoka: Kas yra dievas?

4 pamoka: Ar Biblija patikima?

5 pamoka: Ar Jėzus Kristus prisikėlė iš numirusių? Kodėl tai svarbu?

6 pamoka: Ar Jėzus Kristus – dievas? Kas yra Trejybė?

7 pamoka: Kas yra krikščionis? Ar aš esu krikščionis?

8 pamoka: Ar gyvybė atsirado atsitiktinai, ar buvome sukurti?

9 pamoka: Kas yra islamo dievas?

10 pamoka: Sandora: didysis dievo žmogui suteikto atpirkimo paveikslas – koks jis?

11 pamoka: Kas yra šėtonas ir kaip jis veikia?

12 pamoka: Kas yra kultas?

13 pamoka: Kodėl žydai netiki Jėzumi?

14 pamoka: Kaip dievas žiūri į homoseksualus?

15 pamoka: Koks krikščionio vaidmuo kultūriniame (rasiniame) su(si)taikyme?

16 pamoka: Kokia yra moralinė bioetikos potekstė?

17 pamoka: Kokie yra bibliniai išmintingo finansų planavimo principai?

18 pamoka: Kaip tapti lyderiu, darančiu įtaką kultūrai vardan Kristaus?

19 pamoka: Kodėl dievas leidžia kentėti?

20 pamoka: Kaip gyvenime priimti teisingus sprendimus?

21 pamoka: Kokie pagrindiniai sveikų santykių kūrimo ir puoselėjimo principai?

Advertisements